BUS Vårmöte 2021

Hej!

20-21 Maj 2021 planerar vi BUS Vårmöte.

Johan Styrke och Lotta Renström Koskela m.fl håller en kurs om inflammationer och infektioner i urinvägar och manliga genitalia, vilket motsvarar delmål C8 i Utbildningsboken för Urologi 2015:8.

Kursen blir digital via Zoom. Planerad tid är torsdag 20e maj 9-16 samt fredag 21e maj 9-12. BUS årsmöte hålls i samband med kursen, även detta digitalt.

Budskapet är alltså att önska ledigt för kurs, torsdag-fredag, 20-21 maj.

Mvh
BUS styrelse 2021-02-10

Anmälan är nu stängd.  Vid ev. frågor, kontakta Jacob Gillner.