Ansökan till SUF-stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att stödja forsknings- och utbildningsaktiviteter inom urologi. Exempel på ändamål som stiftelsen stöttat de senaste åren är kongressresor för att presentera forskningsresultat, mindre stipendier för forskningsprojekt, kursmedel samt gratifikationer för FEBU-examen, urologiska disputationer och docentur.

Stiftelsen sammanträder vid två tillfällen per år och sista ansökningsdag för medel på våren är 1:a april och på hösten 1:a oktober.

Ansökan måste lämnas in inom ett år från genomförd aktivitet för att medel ska kunna beviljas.

Välkommen med er ansökan.

    Genom din anmälan här godkänner du registrering och hantering av uppgifterna inom ramarna för Dataskyddsförordningen (GDPR). Registret används för kommunikation med våra medlemmar och för ekonomisk ersättning från SUF. Vi i SUFs styrelse är mycket restriktiva med att delge informationen till tredje part. Du kan när som helst begära ett registerutdrag med informationen om dig. SUF-styrelsens sekreterare ansvarar för innehållet och att vid behov rätta felaktiga uppgifter om dig.