Om GKV

”Ge kniven vidare” är en nationell kampanj som syftar till att förbättra den kirurgiska träningen i den dagliga kliniska verksamheten. Inspiration kommer från Danmark där man såg att kompetensöverföringen till nästa generation var hotad. I Sverige har vi liknande problem med nya ST som ställer högre krav på icke-operativa färdigheter (de mjuka målen 13-20) och inom urologin har vi en stor andel kollegor som går i pension de kommande åren.

Via den svenska ST-föreningen för Gynekologi och Obstetrik kom kampanjen till Sverige och idag är vi sex ST-läkarföreningar som samarbetar: OGU – obstetriker och gynekologer under utbildning, KIRUB- Kirurger under utbildning, Epiphysen – ST-läkare inom ortopedi, Otoliten – ÖNH ST-läkarförening och ST-läkarna i barnkirurgi samt vi i BUS.Tillammans har vi tagit fram ett kampanjmaterial med konkreta förslag kring vad:
– ST-läkaren kan göra
– den handledande kollegan kan göra
– organisationen/strukturen ”kan göra”

Förslagen har sammanställts i form av en Power Point-presentation med tillhörande manuskript, en lathund i fickformat för förberedelser och kommunikation kring handledningssituationen samt affischer som kan sättas upp på kliniken.

Kampanjen drivs lokalt av en eller flera ST-läkare och/eller specialister, för ST-läkarna kan projektet mycket väl utvecklas till ST-utbildningens obligatoriska kvalitets- och utvecklingsarbete, delmål 20. Namn och kontaktuppgifter till de lokala representanterna finns under fliken ’Kontaktpersoner’. Där finns även listor på representanter inom obs/gyn och öron, kanske finns redan någon på hemsjukhuset att samarbeta med?

Mer information om kampanjen finns på ST-läkarföreningarnas olika hemsidor (se nedan) och i artiklar som har publicerats i SUF-Nytt, Dagens Medicin, Moderna Läkare samt Läkartidningen. Kampanjen har även redovisats med en poster på Surgicon’s ”2nd world congress on surgical training” i Göteborg 2013.

Vill du vara kontaktperson på din klinik och sprida budskapet vidare – hör av dig till oss! Vi ber er även att maila in era idéer, förslag, koncept och material som ni kanske kommer att ta fram så att vi kan lägga upp allt här på SUF:s hemsida där andra kan inspireras och ta del av ert arbete.

/Anna Rossander
geknivenvidare@urologi.org

Deltagande ST-läkarföreningar

  • OGU – obstetriker och gynekologer under utbildning
  • KIRUB – kirurger under utbildning
  • Epiphysen – yngreläkarförening inom Svensk Ortopedisk Förening
  • Otoliten – Underläkarsektionen för svensk förening för otorhinolaryngologi
  • ST-läkare barnkirurgi