ST-register

ST-register för studierektorer

ST-register för utbildningsansvarig SUF/BUS

ST-registret är en del av SUFs medlemsregister som syftar till att kartlägga utbildningsbehovet för våra ST-läkare ur ett nationellt perspektiv. SUFs utbildningsutskott verkar för att alla ST-läkare i urologi skall få en solid utbildning i enlighet med socialstyrelsens målbeskrivning och SUFs utbildningsbok.

Som medlem i SUF/BUS får du inloggningsuppgifter här på sidan. Logga in och registrera dina uppgifter under ”Ändra din profil”. Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter med jämna mellanrum. Endast lokala studierektorer och SUFs utbildningsutskott har behörighet till hela ST-registret.