GKV representanter

Kontaktpersoner för Ge Kniven Vidare på urologkliniker runt om i Sverige, meddela oss (geknivenvidare@urologi.org) om det är något som inte stämmer

Sjukhus Kontaktperson
Danderyds Sjukhus Otabeck Imamov (otabeck.imamov@ds.se), Truls Gårdmark
Örebro Åsa Oxelbarn, Beata Grabowska
Sahlgrenska Sjukhuset Henrik Larsson, Teresa Ekerhult
Södersjukhuset Jakob Ingvar
Växjö Edvard Lekås
Malmö Annika Mandahl Forsberg
Karolinska Sjukhuset Ioana Foglnam, Olof Akre
Falun Nils Edström
Linköping Aus Saudi
Jönköping/Ryhov Miden Melle Hannah
Hallands Sjukhus Kungsbacka Anna Rossander
Eskilstuna Dheaa Al-Rammahi
NÄL Lena Rydberg
Västerås Marwan Shareef
Göteborgs Specialistmottagning, Urologmottagningen David Lyrdal
Helsingborg Jenny Hellfalk, Magnus Wagenius
Kungsbacka Anna Rossander