Medlemsförmåner

Som medlem i Svensk Urologisk Förening bidrar du till att föreningen kan påverka beslutsfattare om urologins utveckling i Sverige.

Dessutom får du bl.a.:

  • Tidskriften Svensk Urologi hem i brevlådan fyra gånger om året.
  • Prenumeration på tidskriften Scandinavian Journal of Urology.
  • Rabatt på anmälningsavgiften till Urologidagarna.
  • Medlemskap i Nordisk Urologisk Förening.
  • Information om aktuella händelser inom urologin i Sverige.
  • Möjlighet att erhålla gratifikation för FEBU examen och disputation samt söka medel för forskning och utbildning från Svensk Urologisk Förenings stiftelse.

Blivande Urologer i Sverige (BUS)
Om du är ST-läkare i urologi kan du utan extra kostnad bli medlem i Blivande Urologer i Sverige (BUS). BUS arbetar med att förbättra ST-utbildningen i urologi och arrangerar också en del utbildningsaktiviteter.

Svenska Läkaresällskapet
Föreningens årsmöte har beslutat att Svensk Urologisk Förening ska bli medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet. Detta kommer att ske fr.o.m. 1 januari 2022. Det innebär att du även kommer att bli medlem i Svenska Läkaresällskapet genom ditt medlemskap i Svensk Urologisk Förening. Svenska Läkaresällskapet är den vetenskapliga organisationen för läkare i Sverige, i motsats till Sveriges Läkarförbund som är den fackliga organisationen. Läs mer om Svenska Läkaresällskapet på www.sls.se.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 700 kr/år. Om du är medlem i Sveriges läkarförbund och betalar medlemsavgiften via Sveriges läkarförbund är dock avgiften bara 600 kr/år.