Kurslitteratur

Webutbildning

Campbell-Walsh Urology
Wein, Kavoussi, Novick, Partin, Peters

Referensboken med stort R. Fyra band som täcker hela urologin. Inget man läser från pärm till pärm, men i gengäld en pålitlig vän där man kan slå upp och fördjupa sig i diagnos, utredning och behandling. Dock är det inte en regelrätt operationsatlas och beskrivngarna av op-tekniker är summarisk. Finns i biblioteket på de flesta urologkliniker.

Den är i huvudsak skriven av amerikanska kollegor, vilket märks på en del enheter och referensmått, men också på kapitlet om circumsicion till exempel.

I den tryckta boken ingår tillgång till boken online vilket är behändigt med tanke på formatet. Online finns även filmer med operationsteknik. När det är dags att på allvar läsa till EBU-tentan, då är Campbell en vän. Påfallande ofta står svaret på tentafrågorna med fet stil i det aktuella kapitlet.

Ca pris 3500 :-

 

Urologi
Damber, Peeker

Den svenska urologiboken täcker in hela det urologiska fältet; både diagnostik, utredning och behandling och är en god grund för ST-läkare, andra intresserade specialister och sjuksköterskor. Lämplig första bok.

Ca pris 800:-

 

Urogynekologi
Altman, Falconer, Zetterström

Urogynekologi faller ofta mellan stolarna men här finns räddningen. Boken beskriver såväl anatomi som sjukdomstillstånd och svenska behandlingstradioner. Den vänder sig till ST-läkare och specialister i urologi, gynekologi, kirurgi och allmänmedicin samt uroterapeuter, barnmorskor och sjukgymnaster.

Ca pris 450:-

 

Lecture Notes on Urology
Blandy, Kaisary

En humoristisk bok som kortfattat och koncist beskriver det viktigaste inom urologin. Tunnare än den svenska boken, men klar och rikt illustrerad. Senaste upplagan är från 2009 men en ny borde komma snart, detta är en klassiker.

Ca pris 250 :-

 

Glenn’s Urologic Surgery
Graham and Keane

Anatomiska skisser och olika tekniker. För många ST-läkare räcker det att gå och slå i denna i biblioteket och kanske komplettera med litteratur för precis de ingrepp hen väljer att nischa sig mot, men detta är en mycket bra grund.

Ca pris 1800:-

 

Hinman’s Atlas of Urologic Surgery
Smith

Konkurrenten till Glenn’s. Vilken som är bäst är omtvistat.

Ca pris 1700:-

 

Smith and Tanagho’s General Urology
McAninch, Lue

Motsvarande den svenska urologiboken fast på engelska och något fylligare. Fördel att den innehåller mer stoff, nackdel att den inte tar hänsyn till svensk behandlingstradition. En vanlig första-bok innan den svenska kom, och fortfarande.

Ca pris 600:-

 

Complete EAU Guidelines 2014

Evidensbaserad genomgång av ämne för ämne med enorma referenslistor, vilket gör att de ser skräckinjagande långa ut, och rekommendationer för utredning och behandling. Val av operationsmetod diskuteras, men inga detaljer. Man kommer långt, mycket långt, på EAU guidelines. Och vill man hitta ett forskningsuppslag är det bara att ta någon av rekommendationerna där det stor Grade C på evidensen och sätta igång.

Gratis!

 

RCC – Regionala cancercentrum

I Sverige finns sex regionala cancercentrum som bland annat tar fram vårdprogram för cancersjukdomar. Målet är att de ska vara nationella, men ibland finns lokala tillämpningar. Från huvudsidan kan du nå de rikstäckande programmen, samt via länkar de regionala. Programmen går att ladda ner som pdf.

Gratis, korrekta och på svenska!
www.cancercentrum.se/

 

Oxford Handbook of Urology
Reynard, Brewster, Biers

Kortfattad och koncis bok. Kapitlen är ofta indelade efter den kliniska frågeställningen på samma sätt som en svampguide. (skivling/inte skivling? Skaftad fot/inte skaftad fot etc). En del säger att kan man denna bok klarar man EBU-tentan och det kans stämma, men den ger inget vidare djup. Mer stoff än Blandy, mindre än Smiths.

Ca pris 400:-

 

Urological Surgery
Reynard, Turner, Turner

Korfattad operationsatlas, där bilderna består av enklare skisser. Förklarar steg för steg alltifrån cystoskopi till prostatektomi. Bra grund för att börja operera/assistera, men innan man gör en cystektomi på egen hand bör man ha läst något annat också.

Ca pris 500:-

 

Handbook of Peadiatric Urology
Baskin, Kogan

Kortfattad bok om bakgrund, utredning, behandling av barnurologi. Bra under barnuro-randning, bra på sjukhus där man som urolog stöter på både barn och vuxna. Hela 4e bandet i Campbell behandlar dock barnurologi så har man den behöver man inte denna också. I gengäld går denna ner i byxfickan.

Ca pris 400:-

 

SBU – statens beredning för medicinsk utvärdering

Skriver evidensbaserade rapporter om olika områden. På hemsidan går det att söka på ’urinvägssjukdomar och sjukdomar i genitalia hos män’. Tex en från 2014 om bilddiagnostik vid misstänkt prostatacancer.

Gratis.

 

Andrologi: behandlingsriktlinjer