SUF-stiftelsen

Svensk urologisk förenings stiftelse bildades av Svensk urologisk förening 1984 för att stödja forskningsarbete inom urologisk kirurgi och stödja publicering av dessa forskningsresultat. Stiftelsen stödjer också fortbildnings- och forskningsprojekt initierade av Svensk Urologisk Förening samt annan därmed förenad verksamhet.

Stiftelsen har sitt säte i Örebro.