Bli medlem i SUF/BUS

Ansökan om medlemskap i Svensk Urologisk Förening (SUF) och eventuellt även Blivande Urologer i Sverige (BUS).

(en nuvarande medlem i SUF)
Om annat än Sverige
Om annat än Sverige

Kursintyg för respektive delmål i enlighet med sovialstyrelsens målbeskrivning

Jag ansöker härmed om medlemskap i Svensk Urologisk Förening (och Blivande Urologer i Sverige, om det har angetts ovan).

Tidningen levereras till din hemadress.

GDPR – Svensk Urologisk Förening
Svensk Urologisk Förening följer GDPR. De personuppgifter vi hanterar om dig som medlem är de som du själv anger när du ansöker om medlemskap och de uppdateringar du därefter gör avseende arbetsplats, ansökningar till stiftelsen mm. Föreningens tillgång till dessa uppgifter och lagring av dessa i vårt medlemsregister är en förutsättning för medlemskap. Det kan till exempel vara namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, postadress, och arbetsplats.
Vi kommer inte att vidarebefordra dina uppgifter till utomstående aktörer eller företag. Ansvarig för personuppgifterna är Svensk Urologisk Förenings styrelse och du kan som medlem när som helst begära att få ett utdrag på de personuppgifter vi har om dig. Enklast är i så fall att du skickar mail till info@urologi.org. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade i föreningens databas men de uppgifter som är nödvändiga för vårt medlemsregister kan bara raderas efter utträde ur föreningen.