Bli medlem i SUF/BUS

Ansökan om medlemskap i Svensk Urologisk Förening (SUF) och eventuellt även Blivande Urologer i Sverige (BUS).

(en nuvarande medlem i SUF)
Om annat än Sverige
Om annat än Sverige

Kursintyg för respektive delmål i enlighet med sovialstyrelsens målbeskrivning

Jag ansöker härmed om medlemskap i Svensk Urologisk Förening (och Blivande Urologer i Sverige, om det har angetts ovan).