Vårdprogram

Testosteronbrist Svensk Andrologisk Förening

Kunskapsbank för cancervården (vårdprogram och vårdförlopp för cancerdiagnoser)
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/

European Association of Urology (EAU) guidelines
https://uroweb.org/guidelines/

SWENOTECA (Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group) management programs
https://www.swenoteca.org/procedures