SOTA – State of the Art

På 1990-talet producerades under Socialstyrelsens ledning en serie State of the Art dokument inom olika medicinska områden, bl a inom urologin. Denna verksamhet upphörde sedermera, och drygt 10 år senare tog SUF:s dåvarande ordförande Ralph Peeker initiativ till uppdatering av vissa dokument med tanken att dessa skulle kunna publiceras via SUF:s hemsida. En grupp bestående av urologer, gynekolog, geriatriker, barnkirurger och uroterapeut har sedan flera år arbetat på ett nytt State of the Art om dysfunktion i nedre urinvägar.

Vi har arbetat, och arbetat om igen, och har nu hunnit fram till år 2015!

Dokumentet omfattar bl a inkontinens, prolaps, neurogen blåsrubbning, kongenitala missbildningar och funktionsrubbningar, funktionsstörningar hos äldre, bladder pain syndrome. Det är avsett för undervisning och självstudier för alla intresserade i SUF-sfären.

Länk till dokumentet: Störningar av de nedre urinvägarnas funktioner – State of the Art 2015


Mikroskopisk heumaturi hos vuxna