SPUF

Det här är Svensk Privaturologisk Förenings webbsida med syfte att vara en mötesplats för föreningens medlemmar och en informationskanal för alla intresserade inom privaturologins område.

Bosse Sjögren Ordförande, bo.sjogren@specialistmottagningen.com

Föreningen för Sveriges Privaturologer.