SPUF

Det här är Svensk Privaturologisk Förenings webbsida med syfte att vara en mötesplats för föreningens medlemmar och en informationskanal för alla intresserade inom privaturologins område.

Björn Wullt Ordförande, bjorn.wullt@med.lu.se

Föreningen för Sveriges Privaturologer.