SPUF

Det här är Svensk Privaturologisk Förenings webbsida med syfte att vara en mötesplats för föreningens medlemmar och en informationskanal för alla intresserade inom privaturologins område.


Om SPUF

Svenska Privaturologföreningen är en privatspecialistförening inom Svensk Urologisk Förening, www.urologi.org Sveriges Läkarförbund www.lakarforbundet.se och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi. Föreningens medlemmar består av specialistläkare verksamma inom urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarata medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

Föreningens ändamål är dessutom att befordra urologins utveckling i Sverige, framför allt genom anordnande av sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer.

Här kan du läsa SPUFs stadgar