Styrelsen

Eric Ramnemark

Ordförande
Urologikliniken
Helsingborgs lasarett

Aidin Shafiei

Vice ordförande och sekreterare
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro

Rini Roy

Kassör

Phoebe K.T. Uhl

Ansvarig för Vårmötet
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro

Andrea Krantz

Ledamot
Kirurg- och urologkliniken
Blekingesjukhuset

Max Olin

Ledamot
Kirurg- och urologkliniken
Blekingesjukhuset

Emma Söderlund

Ledamot
Urologkliniken
Norrlands Universitetssjukhus

Lina Hillblom

Ledamot
Urologiska kliniken
Södersjukhuset