Styrelsen

SPUF:s styrelse

Björn Wullt, ordförande
Carin Sjöström, sekreterare
Martin Bergman, kassör
Fred Helgesen, ledamot
Martin Bergman, ledamot
Mikael Redsäter, ledamot

bjorn.wullt@med.lu.se