Styrelsen

SPUF:s styrelse

Björn Wullt, ordförande
Caroline Elmér, sekreterare
Mauritz Walden, kassör
Rafael Lantz, ledamot
Fred Helgesen, ledamot

bjorn.wullt@med.lu.se