Tips!

Här lägger vi tips som vi får in på hur ni har gjort för att bättre ge kniven vidare. Kika gärna på våra grannföreningars hemsidor också. Glöm inte att skicka era förbättringar till oss (Anna.Rossander@regionhalland.se) så att andra kan ta del av dem.

– Nefrektomi-lina KS Huddinge. En ST-läkare ägnar sig i 3 mån enbart åt njurtumörer; diagnostik, opererar (med stöd), rondar, följer upp. På så sätt kan ST-läkaren på kort tid få stor erfarenhet av både utredning och behandling. Ibland finns möjlighet att ta in ST-läkare utifrån.

– Gynsatsning Falun. 4 mån period där ST-läkaren är frikopplad från jouren och bara gör elektiva operationer och sköter avdelningen. Se OGU’s hemsida

– 30 min TURP-regel. ST-läkaren får alltid börja med resektionen och efter 30 min tar erfaren doktor över. Ger bra flöde på salen, lugn och ro för doktorn under träning (får alltid göra en del utan att vara jäktad och bra resultat för patienten.

– Öppen kirurgi i Helsingborg. ST-läkarna gör en längre sammanhållen placering där vilket ger stor volym på kort tid.

– Vid mer avancerade operationer bör ST-läkaren utföra delmoment. Om patienten blir osäker inför detta kan huvudoperatören säga: ’Jag kommer att leda den här operationen från början till slut’ (citat från Ralph Peeker). Forskning visar att den högsta kompetensen i såret är det som avgör hur operationen utförs.

– Online logbook hos EBU för att dokumentera operativa erfarenheter nås på http://www.ebu.com/ebu-electronic-logbook