Covid-19 och effekter på urologisk vård

Uppdaterat 24 maj 2021

Covid-19 pandemin har nu varit en del av vår vardag i över ett år och har påverkat inte enbart dem som insjuknat utan även vårdpersonal och övriga patienter.
För oss inom urologin har det inneburit att mycket av vår vanliga vård har behövt stå tillbaka. Mottagningsbesök har omvandlas till telefontider/digitala vårdkontakter, benign vård som kan skjutas upp har senarelagts, men även inom urologisk cancervård har tillfälliga omprioriteringar gjorts. Vi ser framför oss en höst med ökat inflöde av såväl cancerpatienter som patienter med benigna urologiska åkommor nu när patienterna åter kommer våga söka urologisk vård i takt med att vaccinationstäckningen ökar och samhällsspridningen minskar.

Nedan finner ni länk till RCC med dokument kring tillfälliga avvikelser i behandlingsrekommendationer. Här finns både nationella och regionala rekommendationer som gäller under pågående covid-19 pandemi. Inte alla regioner har regionala anpassningar.
https://www.cancercentrum.se/samverkan/covid-19/avvikelser-i-behandlingsrekommendationer/

Här finner ni information från EAU där ni bland annat kan ta del av deras syn på prioriteringar samt uppdaterade rekommendationer från ERUS rörande urologisk robotkirurgi. Här kan ni också gå in och läsa artiklar i European Urology som rör Covid-19 och urologiska tillstånd.
https://uroweb.org/covid19-resources-for-urologists/

EAUs guidelines grupp har tagit fram rekommendationer för handläggning av urologiska patienter under covid-19 pandemin.
https://uroweb.org/guideline/covid-19-recommendations/

Här finns länkar till Royal College of Surgeons och deras riktlinjer rörande kirurgi under Covid-19 pandemin.
https://www.rcsed.ac.uk/professional-support-development-resources/covid-19-resources

Här finns länk till Svensk Kirurgisk Förenings samlade information kring kirurgi och covid-19
http://www.svenskkirurgi.se/covid-19-information/

Här finner ni en länk till en artikel kring när efter en covid-19 infektion det är lämpligt med kirurgi. Studien visade en förhöjd mortalitetsrisk i samband med kirurgi i upp till 6 veckor efter genomgången covid-19 infektion.
https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/anae.15458

SUF följer utveckling i Sverige och i världen och kommer att uppdatera sidan när ny information inkommer som rör urologisk verksamhet.