Covid-19 och effekter på urologisk vård

Uppdaterat 17 april 2020

Covid-19 pandemin är här och påverkar inte enbart dem som insjuknat utan även vårdpersonal och övriga patienter.

Vården mobiliserar nu för att möta ett förmodat stort behov av vårdplatser och intensivvård för patienter sjuka i Covid-19.

Detta innebär specifikt för oss inom urologin att mycket av vår vanliga vård behöver stå tillbaka. Mottagningsbesök omvandlas till telefontider, benign vård som kan skjutas upp senareläggs, men även inom urologisk cancervård kan tillfälliga omprioriteringar och förändringar behövas.

Nedan finner ni länk till RCC med dokument kring tillfälliga avvikelser i behandlingsrekommendationer. Här finns både nationella och regionala rekommendationer som gäller under pågående covid-19 pandemi. Inte alla regioner har regionala anpassningar.
https://www.cancercentrum.se/samverkan/covid-19/avvikelser-i-behandlingsrekommendationer/

Här finner ni information från EAU där ni bland annat kan ta del av deras syn på prioriteringar samt uppdaterade rekommendationer från ERUS rörande urologisk robotkirurgi. Här kan ni också gå in och läsa artiklar i European Urology som rör Covid-19 och urologiska tillstånd.
https://uroweb.org/covid19-resources-for-urologists/

Nytt från EAU 200417
EAUs guidelines grupp har tagit fram nya rekommendationer för handläggning av urologiska patienter under covid-19 pandemin.
https://uroweb.org/guideline/covid-19-recommendations/

Här finns länkar till Royal College of Surgeons samt Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons och deras riktlinjer rörande kirurgi under Covid-19 pandemin. Svensk Kirurgisk Förening har lagt ut en översättning av RCS riktlinjer men poängterar också att ” I Sverige har vi ännu inga liknande riktlinjer utan följer FHM och Socialstyrelsens råd tätt”.
http://www.svenskkirurgi.se/2020/03/27/uppdaterade-riktlinjer-for-kirurgi-under-covid-19/
https://www.rcsed.ac.uk/news-public-affairs/news/2020/march/intercollegiate-general-surgery-guidance-on-covid-19-update
https://www.sages.org/resources-smoke-gas-evacuation-during-open-laparoscopic-endoscopic-procedures/

Nyhet 200417
Här finns länk till Svensk Kirurgisk Förenings råd kring akutkirurgi i samband med covid-19 samt en länk till en kommande studie kring vad en COVID19-infektion innebär för opererade patienter. Studien som är internationell utgår från en forskargrupp från Birmingham och opererande specialiteter i Sverige inbjuds att delta.
http://www.svenskkirurgi.se/2020/04/07/skf-och-sfat-ger-rad-kring-akutkirurgi-i-samband-med-covid-19/
http://www.svenskkirurgi.se/2020/04/06/covid-19-och-kirurgi-2/

SUF följer utveckling i Sverige och i världen och kommer att uppdatera sidan när ny information inkommer som rör urologisk verksamhet.