Styrelsen

Lotta Renström Koskela

Ordförande
Karolinska Universitetssjukhuset

Amir Sherif

Vice ordförande
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Umeå

Jens Andersson

Skattmästare
Urologkliniken
Västmanlands sjukhus, Västerås

noprofile

Vakant

Vetenskaplig sekreterare

David Lyrdal

Facklig sekreterare
Göteborg

Bianca Scholtz

Ledamot, EBU representant
Urologiska kliniken
Skånes US, Malmö

Christian Torbrand

Ledamot, Nordisk sekreterare
VO Urologi
Skånes sjukhus nv, Hbg

noprofile

Martin Holmbom

Ledamot, ordförande i utbildningsutskottet

Johan Styrke

Ledamot
Kirurgiskt centrum / Urologi
Sundsvalls sjukhus

Björn Wullt

Ledamot, Ordförande i SPUF
Kliniken Kärnan
Helsingborg

Adjungerade

Denis Mesinovic

Adjungerad ledamot, BUS-ordförande
Urologisektionen, kirurgkliniken
Region Blekinge

Lars Henningsohn

Adjungerad ledamot/Chefredaktör för Svensk Urologi