Styrelsen

Lotta Renström Koskela

Ordförande
Karolinska Universitetssjukhuset

Anne Sörenby

Vice ordförande
Urologiska Kliniken
Skånes Universitetssjukhus

Jens Andersson

Skattmästare
Urologkliniken
Västmanlands sjukhus, Västerås

Johan Styrke

Vetenskaplig sekreterare
Kirurgiskt centrum / Urologi
Sundsvalls sjukhus

David Lyrdal

Facklig sekreterare
Göteborg

Marianna Hrebenyuk

Ledamot utbildningsutskottet
PO Bäckencancer
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm

Björn Wullt

Ledamot/ Representant SPUF
Kliniken Kärnan
Helsingborg

Bianca Scholtz

Ledamot
Urologiska kliniken
Skånes US, Malmö

Amir Sherif

Ledamot
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Umeå

Maria Hermann

Ledamot
Njur- och testikelcancer
Karolinska Universitetssjukhuset

Thomas Ying

Ledamot
VO Urologi
Sahlgrenska US, Göteborg

Jacob Gillner

Representant BUS
Urologisektionen, kirurgkliniken
NU-sjukvården

Adjungerade

Firas Tarish

Urologkliniken
Södersjukhuset

Magnus Wijkström

Urologiska kliniken
Södersjukhuset

Lars Henningsohn

Adjungerad ledamot/Chefredaktör för Svensk Urologi