Styrelsen

Lotta Renström Koskela

Ordförande
Karolinska Universitetssjukhuset

Bianca Scholtz

Vice ordförande, EBU representant
Urologiska kliniken
Skånes US, Malmö

Jens Andersson

Skattmästare
Urologkliniken
Västmanlands sjukhus, Västerås

Amir Sherif

Vetenskaplig sekreterare
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Umeå

David Lyrdal

Facklig sekreterare
Göteborg

Christian Torbrand

Ledamot, Nordisk sekreterare
VO Urologi
Skånes sjukhus nv, Hbg

Martin Holmbom

Ledamot, utbildningssekreterare
Urologiska kliniken
Region Östergötland

Cecilia Hove

Ledamot
Urologkliniken
Region Halland

Björn Wullt

Ledamot, Ordförande i SPUF
Kliniken Kärnan
Helsingborg

Adjungerade

Elin Blomqvist

Adjungerad ledamot, BUS-ordförande
Urologsektionen, kirurgkliniken
Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm

Lars Henningsohn

Adjungerad ledamot/Chefredaktör för Svensk Urologi