Klassifikationer

I det kliniska arbetet används ett flertal medicinska klassifikationer dagligen. Det gäller såväl diagnoser som operationer och andra åtgärder. Dessa klassifikationer är också mycket viktiga för statistik och forskning om sjukvården och för vår del förstås urologin. SUF arbetar med de svenska versionerna av klassifikationerna för att dessa ska kunna spegla vad som görs inom svensk urologi. Framför allt har SUF tillsammans med Socialstyrelsen arbetat med Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) och särskilt de kirurgiska åtgärderna i denna.

Socialstyrelsens sökverktyg för de klassifikationer som de ansvarar för

SUF:s vägledning för kodning av urologiska åtgärder