Om BUS

Blivande urologer i Sverige – BUS

Föreningen blivande Urologer i Sverige, BUS, har funnits sedan 1996 och är en sektion för ST-läkare inom Svensk Urologisk Förening (SUF). Vi arbetar med utbildningsfrågor, arrangerar möten och, inte minst, verkar för att den kommande generationen av urologer ska lära känna varandra och ha trevligt tillsammans. Information från BUS går ut till alla legitimerade läkare som siktar på att bli urologer och till dem som blivit färdiga specialister sedan mindre än två år, oavsett om de är medlemmar i SUF eller inte. Våra möten är öppna för hela denna grupp, och även för intresserade AT-läkare.

Våra aktiviteter:

BUS arrangerar ett möte på våren och ett på hösten där vi har föreläsningar i urologiska och paraurologiska ämnen. I samband med dessa hålls styrelsemöten för BUS-styrelsen. Varje år hålls dessutom en kurs i prostatas sjukdomar i Kalmar som vänder sig till BUSar och deras handledare, ett koncept som har varit oerhört lyckat! BUS har som ambition att hålla blivande urologer à jour med kursutbudet. BUS har två representanter i SUFs utbildningsutskott, där man bl.a. arbetar med målbeskrivningen för ST-läkare, SK-kurser och specialistexamen. BUS har också två representanter i European Society of Residents in Urology (ESRU), vilken är en paraplyorganisation för nationella föreningar för urologer under utbildning i hela Europa. Föreningens syfte är att vara ett forum för kommunikation mellan blivande urologer och att vara pådrivande för att öka kvalitén och jämlikheten i den urologiska specialistutbildningen i de deltagande länderna. Man kan bli medlem i EAU för endast 50€ per år (www.uroweb.org/about-eau/membership). Man kan också söka stipendier via EUSP (European Scholarship Programme) för att besöka en Europeisk klinik från 2 veckor till 1 år. Det är också värt att veta att man kan söka den examensförberedande kursen EUREP (European Resident Education Programme) i Prag sista året på ST. Kursen håller mycket hög kvalitet och är helt gratis inklusive resa. Mer info finns på www.uroweb.org

Som BUS och SUF-medlem får man prenumeration på facktidskriften  Scandinavian Journal of Urology.