Utbildning för specialister

SUF arbetar också för att specialisterna ska få regelbundet återkommande utbildning.

  • Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer
    Den anordnas årligen på Rusthållargården i Arild sedan många år tillbaka.
  • Bakjoursskolan
    Kursen anordnas av SUF och riktar sig till specialister som snart ska börja vara bakjour eller nyligen har börjat vara bakjour i urologi.

Håll utkik i kalendern efter nästa tillfälle för kurserna!