Medlemmar

Utbildningsutskottet har följande sammansättning:

Martin Holmbom

Utbildningsansvarig

Bianca Scholtz

EBU-representant

Lars Henningsohn

EBU-representant

noprofile

Malin Nyberg Isacson

Sammankallande för studierektorsnätverket

noprofile

SPUR-inspektör

noprofile

SPUR-inspektör

Aidin Shafiei

BUS-representant

Joonas Tuutma

BUS-representant

noprofile

Ledamot utsedd av SUFs styrelse