Gåvor/donationer

Svensk Urologisk Förenings stiftelse tar tacksamt emot gåvor och donationer för att kunna göra mer för urologisk forskning i Sverige. Stiftelsen delar i nuläget ut högst ungefär 100 000 kr per år, vilket inte räcker så långt.

Gåvotillfällen

Här är några förslag på när det passar bra att skänka en gåva till urologisk forskning genom stiftelsen:

  • Högtidsgåva: Uppmärksamma någon med en gåva till urologisk forskning, t.ex. i samband med bröllop, dop, studentexamen eller pensionering.
  • Minnesgåva: Hedra någons minne genom att skänka en gåva till urologisk forskning!
  • Julklapp: En gåva till urologisk forskning kommer garanterat till användning.

Vi är tacksamma för alla gåvor – stora som små.

Tillvägagångssätt

Du donerar lättast genom inbetalning på stiftelsens bankgiro 509-9114. Ange som meddelande vad inbetalningen avser.

Om du vill donera föremål, konst, fastigheter, värdepapper o.d. – v.g. kontakta kassaförvaltare Jens Andersson för hjälpa om hur du ska gå tillväga.

Om du vill göra ett testamentsförordnande med stiftelsen som arvtagare – var noggrann med att ange stiftelsens fullständiga namn Svensk Urologisk Förenings stiftelse, så att det inte kan uppstå tveksamheter om vilken stiftelse som avses.

Gåvobevis

Vid behov av gåvobevis, v.g. kontakta kassaförvaltare Jens Andersson. Meddela vart du vill ha gåvobeviset skickat.