Revisor

Styrelsens förvaltning av föreningen och dess ekonomi granskas årligen av en revisor, vald av årsmötet.

noprofile

Elin Axén

Revisor
Urologiska kliniken
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Västra Götalandsregionen

Pernilla Sundqvist

Revisorssuppleant
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset
Region Örebro län