Videor från Urologidagarna 2022

Bayer – Targeting therapies to patients in mHSPC


Besins Healthcare Nordics – Testosteronbehandling


Jansen – Vem tar ansvaret för en god och jämlik vård vid icke-botbar prostatacancer?


Prostalund – Risk of prostate cancer and related mortality following TUMT or TUR-P in men with BPE

Bactiguard: FRUKOSTFÖRELÄSNING, UROLOGIDAGARNA 2022:

Med patienten i fokus – ett framgångsrikt samarbete mellan urologimottagningens hemsjuksköterskor och primär- och hemsjukvård
– Malin Kvarnerup & Carina Svensson, Urologimottagningen, SUS

Den ytomordentliga katetern – att förebygga kateterrelaterade infektioner och andra bakteriella problem
– Frank Nylén, Medical Science Liason, Bactiguard