Köp/Sälj

Här kan du annonsera om att köpa eller sälja begagnad medicinsk utrustning.

Maila din ”annons” till Peo Göthesson

Annonsen bör innehålla:
Produktinformation
Ev- bilder, max 2 st.
Pris + ort (vid ”säljes”)
Kontaktinformation (mail eller tele.)

OBS! Glöm inte att meddela när annonsen inte längre är aktuell.

Jag vill köpa     Jag vill sälja