Möten & anmälan

Årsmöte/Vårmöte 2020

Årsmöte/Vårmöte sker i Villa Källhagen, Stockholm, 8-9 maj 2020.

Detaljer kring pris och anmälan kommer att meddelas senare.

Glöm inte att du även måste betala in medlemsavgift + serviceavgift till föreningen innan mötet.