Medlemskap

För medlemskap i SPUF gäller följande:

Att man är läkare med svensk legitimation och innehar specialistkompetens i urologi. Medlem ska vara ansluten till Svensk Urologisk Förening. Medlemsavgiften är 500 kr per år, och till detta kommer en serviceavgift på 2000 kr som är avdragsgill i Ditt företag. Moms utgår ej. Medlemsavgift och serviceavgift insättes på bg 5111-9998 med tydlig information om namn, mailadress och namn på Ditt bolag med organisationsnummer. Det är också smidigt för oss om man samtidigt mailar vår kassör Mauritz Waldén på info@varmlandsurologiska.se. För mer information kontakta föreningens ordförande Björn Wullt bjorn.wullt@med.lu.se

Välkommen som medlem till SPUF!

Svensk Privaturologisk Föreningen är en privatspecialistförening inom Svensk Urologisk Förening, Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi. Föreningens medlemmar består av specialistläkare verksamma inom urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarata medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.
Föreningens ändamål är dessutom att befordra urologins utveckling i Sverige, framför allt genom anordnande av sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer.