Kurser ST/SK

Vad är en kurs:
Socialstyrelsen definierar kurs på:
”lärarledd utbildning med en fastställd plan som ges under en avgränsad tidsperiod”.
Läs mer

Vänligen titta under Kalendern för aktuella kurser. Nya kurser läggs löpande in.

mar16-182022
| Landskrona

LA – Blåsunion

Ny multidisciplinär kurs om urotelial cancer för ST läkare och deras handledare enligt Kalmarunionens modell. Läs mer på…