Kurser ST/SK

Vad är en kurs:
Socialstyrelsen definierar kurs på:
”lärarledd utbildning med en fastställd plan som ges under en avgränsad tidsperiod”.
Läs mer

Vänligen titta under Kalendern för aktuella kurser. Nya kurser läggs löpande in.

aug24-272020
| Kalmar

Kalmarunionen 2020

På grund av rådande covid-19 pandemi har vi fattat beslutet att ställa in Kalmarunionen 2020.