Kurser ST/SK

Vad är en kurs:
Socialstyrelsen definierar kurs på:
”lärarledd utbildning med en fastställd plan som ges under en avgränsad tidsperiod”.
Läs mer

Vänligen titta under Kalendern för aktuella kurser. Nya kurser läggs löpande in.

jun4-72025
| Göteborg

Nordisk Urologisk Förenings kongress

35:e NUF-kongressen. Mer information kommer så småningom.