Kurser ST/SK

Vad är en kurs:
Socialstyrelsen definierar kurs på:
”lärarledd utbildning med en fastställd plan som ges under en avgränsad tidsperiod”.
Läs mer

Vänligen titta under Kalendern för aktuella kurser. Nya kurser läggs löpande in.

jun32021
| Köpenhamn/Digitalt

Nordic Residents in Urology

Nordic Residents in Urology planerar en kursdag 3e juni 2021. Temat är benign urologisk kirurgi. Se ämne och…