BUS vårmöte 2019

BUS vårmöte 2019, save the date!

När? Den 16-17/5 2019
Var? Hotel Waterfront. Göteborg.
Om vad? Tema palliativ vård (b5)
Pris? Bara kurs 500kr. Kurs och boende 1800kr.

Betalning sker genom att 1800 kr (med boende) eller 500 kr (utan boende) inbetalas till plusgiro 435 86 09-8 (Nordea). Ange namn. Betalningen ska vara oss tillhanda senast den 1/5.

Detaljerat schema med föreläsare och exakt innehåll kommer ett par månader innan vårmötet börjar.

Att åka på vårmötet är ett bra tillfälle att träffa kollegor från andra delar av Sverige och det är lärorikt med kurs. Förutom detta är även vårmötet det tillfälle då BUS har årsmöte och den nya styrelsen väljs. Är du intresserad av att vara med i styrelsen och forma BUS framtid får du gärna klicka i det i anmälan. Hör gärna av dig till BUS sekreterare om du har några frågor.

Väl mött till våren!

Mvh, BUS styrelse