Nyheter: Nyheter

Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostatacancer och bröstcancer

Fonden instiftades 2001 genom testamente av direktör Percy Falk, Stockholm. Stiftelsen skall genom anslag...

Läs mer

Abstrakt Urologidagarna 2017

Abstrakts för Urologidagarna finns för nedladdning här.

Läs mer

EBU Online Written Examination

Dear EBU Delegates! We hereby inform you about the upcoming EBU Online Written Examination. This...

Läs mer

4 th Nordic course on Reconstruction of the Urinary Tract after Radical Cystectomy

22–23/11, 2017 Helsingfors Venue: Peijas Hospital, Helsinki University Hospital Organizers: Department of Urology, Helsinki...

Läs mer

Viktig info Gren-spec till Kirurgi! Lagändring! Gäller ST-läkare.

Hej alla representanter för gren-spec till kirurgi: Barnkirurgi, urologi, plastikkirurgi och kärlkirurgi! Här kommer...

Läs mer

Bactiguard instiftar nytt stipendium för urologer

Bactiguard instiftar tillsammans med SUF ett stipendium om 10 000 kr till stöd för...

Läs mer

Sök medel ur Svensk Urologisk Förenings Stiftelse

Medlemmar i Svensk Urologisk Förening kan söka ekonomiska bidrag från vår stiftelse för forsknings-...

Läs mer

Målbeskrivningar 2015

Målbeskrivningar 2015

Läs mer

Från och med 1 maj 2015 gäller nya bestämmelser för läkarnas specialiseringstjänstgöring

SOSFS 2015:8 och Målbeskrivningar 2015. Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1...

Läs mer

Enkät riktad till ST-läkare i syfte att kartlägga kursbehov

Socialstyrelsen har utformat en enkät som riktar sig till ST-läkare, i syfte att kartlägga...

Läs mer
Kategorier