Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostatacancer och bröstcancer

Fonden instiftades 2001 genom testamente av direktör Percy Falk, Stockholm. Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer.
Anslag kommer att utdelas under februari månad 2019.

Tillgängligt belopp för utdelning är 2 000 000 kronor.

För att komma i fråga för bedömning skall ansökan vara stiftelsen tillhanda senast den 1 november 2018.

Ansökningsblanketter kan rekvireras från stiftelsens ordförande, civ.ing. Tomas Kramar, på mailadressen:

tomas_kramar@hotmail.com