Viktig info Gren-spec till Kirurgi! Lagändring! Gäller ST-läkare.

Hej alla representanter för gren-spec till kirurgi: Barnkirurgi, urologi, plastikkirurgi och kärlkirurgi!

Här kommer lite info ang specialistkompetens i era specialiteter. Det är möjligt att ni redan vet om , men jag vill komplettera med info o deadlines efter sakkunnigmöte på Socialstyrelsen igår. För er som jag inte känner är jag en av åtta sakkunniga som bedömer specialistansökningar inom det 60-tal specialiteter som nu finns. Jag och en annan sakkunnig som är gynekolog delar på alla de kirurgiska specialiteterna. Vi får också god hjälp av era externa bedömare.

På mötet fick vi  bla info om de ändrade EU-direktiven vad gäller specialistutbildning. Sverige måste följa dessa för att harmonisera med övriga EU och en lagändring i Sverige har genomförts. Den gäller från 160901 och gäller alla som söker dubbelspecialitet, såväl de som gör ST enligt 2008 års föreskrifter och de som gör ST enligt 2015 års föreskrifter.

En del ST -läkare som planerat enligt föreskrifterna 2008  kommer i kläm.

Ändringen innebär att för en andra specialistkompetens (i ert fall urologi, kärl, barnkir eller plastik) måste man tjänstgöra minst 2.5 år utöver de fem första åren.  Socialstyrelsen har ju inte haft ett sådant tidsdirektiv tidigare.

Här är texten från SoS hemsida:

Jag är färdig specialist, men jag vill ansöka om en ytterligare specialistkompetens. Behöver min andra specialiseringstjänstgöring också vara fem år lång?

Ja, formellt sett ska en specialiseringstjänstgöring alltid bestå av fem års tjänstgöring, motsvarande heltid, under handledning. Du har dock vissa möjligheter att få tillgodoräkna dig tidigare genomförd ST. En förutsättning för det är att du uppfyllt samtliga kompetenskrav i målbeskrivningen för den senare specialiteten.

Från den 1 september 2016 gäller en ny bestämmelse för tillgodoräknande av ST. Den innebär att det sätts ett tak för hur mycket ST som du kan tillgodoräkna dig. Ändringen beror på ett EU-direktiv. Enligt den nya bestämmelsen får du inte tillgodoräkna dig mer än två och ett halvt år av tidigare specialiseringstjänstgöring. Bestämmelsen gäller för alla specialiteter i Sverige och både för dig som gör din ST enligt SOSFS 2015:8 och för dig som gör din ST enligt SOSFS 2008:17.

 

Bifogar även infobrevet  vi fick igår.

Det finns inga sätt att kringgå nya reglerna och gäller alltså alla gren-spec till kirurgi enligt 2008 och 2015 års föreskrifter. (urologi, barnkir, kärl och plastik).

Ansökan och ärendet måste vara avgjort o klart och specialistkompetens tilldelad FÖRE 160901 om man ska ”slippa” detta. Socialstyrelsen kommer prioritera alla dubbelspecialist- ansökningar som inkommer under juni , juli och augusti . Handläggningstiden är ca en månad om ansökan är komplett.

Det är viktigt att era berörda ST-läkare informeras via era nätverk så att de som kan har möjlighet skicka in sin ansökan snarast. Och om ni redan hade koll på detta-desto bättre!

Med de bästa vårhälsningar!

Lotta Anveden
Överläkare, Studierektor, Kirurgkliniken, Capio St Görans Sjukhus, 112 81 Stockholm
Sakkunnig, Avdelningen för Regler och Behörighet, Socialstyrelsen, Stockholm

Kategorier