Välkommen till Kalmarunionen 2022

Det vankas åter möte i Kalmar i augusti!

Kalmarunionen är ett återkommande möte för urologer och företag med intresse av diagnostik och behandling av prostatas sjukdomar. Sedan 1998 har vi samarbetat med BUS och
målgruppen har varit ST-läkare med sina handledare. Detta koncept har fallit synnerligen väl ut, och även vid årets möte, måndag till torsdag den 29 augusti – 1 september 2022, ser vi
i första hand att en senior kommer tillsammans med en ST-läkare eller yngre specialist från samma klinik. Eftersom det kan medföra svårigheter när både ST-läkare och handledare vid
samma enhet är lediga samtidigt, är även enskilda specialister och ST-läkare välkomna att söka. Se vidare under antagningsreglerna.

Mötet fokuserar på de kliniska problem som möter oss i vardagen på mottagningar och operationsavdelningar runt om i Sverige. Grundprinciper har genom åren varit att varva teori och
praktik samt att aktivera kursdeltagarna, se bifogat program.

Stora delar av sessionerna ägnas åt diskussioner kring fall som deltagarna haft med sig. De ST-läkare som anmäler sig måste vara beredda att före sommaren skicka in ett fall i PowerPoint som ska redovisas vid mötet. Vi kommer att välja ut ST-läkare som ska förbereda fall hemma. Ytterligare ST-läkare kommer att få fall på plats i Kalmar, övriga Busar
kommer också att få uppgifter.

Kort och gott kan sägas att mycket talar för att vi som träffas i Kalmar vecka 35 kommer att lära oss en hel del matnyttigt och dessutom ha trevligt medan vi gör det!
Antalet platser är begränsat, så anmäl er snarast! Maila intresseanmälan till berit@rudolfsson.nu
Sista anmälningsdag är den 24 april 2022.

Antagningsreglerna är följande: ST/handledar-par som har sökte till föregående möten men inte fick plats ges högsta prioritet. Därefter prioriteras övriga par med en ST-läkare och
en handledare, geografisk spridning och i den kronologiska ordning ansökningarna inkommit. Enskilda sökande antas i mån av plats.

Mer info och program via denna länk (pdf)

Med vänliga hälsningar
KALMARUNIONEN 28 mars 2022

Johan Brändstedt / gm Berit Rudolfsson
Mötesgeneral Projektledare

Kategorier