ST-studierektorsnätverket

I nätverket ingår nästan alla studierektorer för ST i urologi i Sverige. Samordnare för nätverket är Malin Nyberg Isacson.