Uppdatering om nya specialistindelningen

Tyvärr är mycket ännu höljt i dunkel men nedan kan sägas:

  • Urologin kommer att vara en basspecialitet i det nya systemet som träder i kraft 1 januari 2015.
  • Nya målbeskrivningen kommer att vara indelad i A, B, C. A & B är gemensamma för de flesta specialiteter, C är specialitetsspecifikt.
  • Innehållet i A,B och C kommer att ändras något jämfört med tidigare, men de huvudsakliga kunskapskraven för C-delen kommer att vara samma som i nuvarande målbeskrivningen.
  • Det kan tillkomma nya krav på genomförda kurser, tex barnurologi och akut urologi. Det kan även komma kurskrav för de gemensamma målen (A&B) men det är oklart vilka.
  • Det kommer att ordnas fler kurser centralt, via LIPUS.
  • Vid införandet av nuvarande målbeskrivning (2008:17) var det 5½ års överlapp där möjlighet fanns att göra klart i det tidigare systemet.

Förslaget går ut på remiss juni till augusti, beslut kommer fattas av generaldirektören för Socialstyrelsen i november.

En rekommendation i dagsläget till de som planerar att ansöka så snart som möjligt i nya systemet är att söka barnurologikursen i Uppsala 9-12 december samt Nordiska Kursen om akut urologi och trauma i Göteborg 23-24 jan 2015, om de inte redan har gått kurser inom dessa områden.

Vi återkommer med mer information så fort vi får veta något.

Kategorier