Svensk Urologisk Förening stödjer #utantystnadsplikt

Under höstens Metoo-kampanj har 10 400 kvinnliga läkare gått samman under uppropet #utantystnadsplikt och givit exempel på fruktansvärda övergrepp, trakasserier och olämpligt beteende från manliga läkare och även patienter. Svensk urologisk förening representerar en kirurgisk specialitet med män i majoritet.
Vi vill med denna text visa att vi är beredda att ta ansvar för ett förverkligande av de viktiga förslag till förändring som har lyfts upp i den offentliga debatten efter #Metoo. Vi ser fram emot att Läkarförbundet tydligare och mer lättillgängligt, presenterar handlingsplaner och utbildningsmaterial kring sexuella trakasserier samt övrig kränkande särbehandling, på sin hemsida. Vi kommer att ta upp #Metoo på dagordningen under nästa nationella urologiska chefsmöte för att ta del av hur förebyggande arbete bedrivs runtom i Sverige.
Vi uppmanar våra medlemmar att:

  • Lyssna på och stötta kollegor som har utsatts för övergrepp, trakasserier eller kränkande särbehandling på grund av kön, etnicitet eller sexuell läggning.
  • Inte tysta se på om kollegor beter sig olämpligt.
  • Behandla kollegor och studenter professionellt och undvika nedvärderande jargong.
  • Diskutera frågor kring problemen med över- och underordning, makt och beroendeställning på era arbetsplatser.
  • Ta del av arbetsgivarnas handlingsplaner och hur de kan användas i praktiken vid eventuella incidenter.

Styrelsen i Svensk Urologisk Förening, 180104

Kategorier