Ansökning till SUF-Stiftelsen

Ansökningar för stipendiemedel i anslutning till

  • FEBU
  • Disputation
  • Forskningsmedel från Stiftelsen
  • Kursmedel

    Genom din anmälan här godkänner du registrering och hantering av uppgifterna inom ramarna för personuppgiftslagen som du kan läsa mer om här. Registret används för kommunikation med våra medlemmar och för ekonomisk ersättning från SUF. Vi i BUS styrelse är mycket restriktiva med att delge informationen till tredje part. Du kan när som helst begära ett registerutdrag med informationen om dig. BUS-styrelsens sekreterare ansvarar för innehållet och att vid behov rätta felaktiga uppgifter om dig.