Stensjukdom i de övre urinvägarna, med fokus på intracorporeal litothripsi

Varmt välkomna till en spännande dag om Stensjukdom i de övre urinvägarna, med fokus på intracorporeal litothripsi, som går av stapeln den 13:e september 2019 i Köpenhamn, Danmark.
På talarlistan står en rad välrenommerade experter från hela världen. Vi kommer att avhandla typer av intracorporeal lithotripsi, för och nackdelar med olika behandlingsformer och hur utvecklingen går framåt.
Experterna har förberett sina presentationer som ”scoping reviews” och mötet kommer att resultera i två reviewartiklar i World J Urol.
Mer information om mötet och om hur man anmäler sig finner ni på mötets hemsida www.kidneystones-2019.com

Kategorier