SPUF-inlägg i Svensk Urologi

Svensk Urologi 3-2021


En uppdatering i coronans kölvatten

Coronan ebbar ut, men med en svallvåg som kallas Delta. Vi talar om en fjärde riktig våg till hösten. Även om detta oroar, så har vi ju rimligen det värsta bakom oss. SPUF har under coronapandemin gjort som alla andra – gnetat på som vanligt, men avstått från möten av olika slag. Troligen är vi nu alla vaccinerade och slipper alltför mycket skyddsutrustning på mottagningarna. Det har blivit lättare att arbeta.

Som det ser ut nu kommer vi inte ha något möte under hösten, men vi hoppas förstås på sedvanligt årsmöte, Villa Källhagen maj 2022. Mer information kommer till SPUF-medlemmarna i sinom tid. Vi ser alla fram emot att kunna träffas igen, både för den vetenskapliga delen och för den kollegiala samvaron.

För några månader sedan publicerades en studie som visade att läkarkontinuiteten i Sverige är med råge sämst jämfört med andra civiliserade länder. Alla vet ju detta. Patienterna klagar. Vi läkare är missnöjda. Alla ser problemet. När man av och till får en utlandssvensk på mottagningen hör man att patienten i sitt andra land haft samme doktor i decennier, men att man i Sverige under samma tid träffat massor av läkare. Och i Sverige var det tidigare så, men inte nu.

Vid specialiserad och komplicerad sjukhusvård – ja, då måste självklart en stab av läkare vara tillgänglig. Då kommer kontinuiteten i andra hand. Men i öppenvården – där är det är dyrt, både mänskligt och pengamässigt, att alltid byta läkare när det inte behövs. Det finns ett enkelt sätt att bli lika bra som alla andra länder. Nämligen genom att uppmuntra läkardriven egenägt småföretagande.

En egenföretagare lämnar aldrig sin post. Han eller hon gör sitt bästa, dag in och dag ut, undviker onödiga ledigheter och vill inte bli sjukskriven. I civiliserade länder kan specialister , trötta på det stora sjukhuset, gå ihop och bygga upp egna läkarhus, med avancerad utrustning, op-möjligheter, ESWL och MR och CT. Här finns kontroll-, kvalitets- och vidareutbildningssystem upparbetat för den privata vården, därför att den sedan länge är en uppskattad, stor och viktig del av dessa länders sjukvård. Detta till gagn för alla.

I Sverige finns en utbredd, ibland omedveten, socialistisk grundsyn (som i sig inte behöver vara fel) men som är extremt destruktiv om den skapar rädsla för egenföretagande. Istället för att uppmuntra och möjliggöra exv. egenföretagande inom sjukvården finns mycket politiskt motstånd. Vi ser det just nu i Stockholm, som närmast har blivit ett skräckexempel på hur man från offentligt håll varje år ändrar regelverket och ersättningar för de urologer som arbetar enligt Vårdvalet. Det är ett Sisyfosarbete våra medlemmar i Stockholm får göra för att kunna arbeta med rimliga, trygga och förutsägbara villkor. Det är inte genom ständiga hot om försämringar som vi bygger ut och förbättrar effektivt småföretagande inom öppenvården.

Nog om detta. Listan kan göras lång om alla svårigheter med just olika former av vårdavtal, och politisk motvind. Istället får vi glädjas åt att vi har ett oerhört intressant arbete, och att urologin (jag är partisk) är en så rolig specialitet att arbeta med. Vi hjälper så många av våra patienter varje dag. Och många av oss finns där, som sagt, kontinuerligt, år efter år.

Avslutningsvis hoppas jag nu alla SPUF-medlemmar har haft en rekreerande sommar. Själv har jag hämtat kraft under härliga segelturer på Kattegatt. Förhoppningsvis träffas vi på Urologidagarna under hösten, som förhoppningsvis kommer arrangeras på något sätt. Och senare, nästa år, vårt årsmöte i maj, som verkligen då ska bli av.

För SPUFs styrelses räkning
Björn Wullt

Förhoppningsvis har alla, efter coronaepidemins värsta härjningar, fått en ytterst välbehövlig sommarledighet. Här kunde två unika tyska Classical Yachts beundras en sommarkväll i Mölle hamn. Nästa morgon går kräftfiskaren ut på Kattegatt för att lägga ut fångstburar. Med minnen som dessa får man ny kraft till ett nytt arbetsår.

 

 


Svensk Urologi 1-2021


Ytterligare en liten coronarapport, och information om SPUFs kommande möten

Corona härjar på och vaccineringen tar tid. Folkhälsomyndigheten (FHM) har annonserat att det nog inte blir några ändringar i restriktionerna av möten och sammankomster under våren. Man hoppas att alla vuxna ska vara vaccinerade till sommaren, och dessförinnan kan inga tyglar släppas.

Fysiskt årsmöte Villa Källhagen 7–8 maj 2021 är inställt
SPUFs styrelse har därför agerat virtuellt. Vid ett styrelsemöte för några veckor sedan såg vi oss tvungna att ställa in vårt fysiska årsmöte på Villa Källhagen 7–8 maj 2021, vilket härmed meddelas. Vi kommer dock försöka hålla ett fackligt årsmöte fredagen 8 maj. Vem vet – kanske i vart fall styrelsen och några till kan träffas in persona, men med övriga deltagare per zoom? Vi får se. Vår slutliga planering får bli med kort varsel, utformat efter aktuellt FHM-utspel. Mejlutskick med information och förhoppningsvis kallelse kommer till SPUF-medlemmarna på vanligt sätt.

Vaccinationsprioritering
Vaccination är igång, men ännu inte för privatpraktiker. Om vi är finansierade med offentliga medel har vi samma prioritet som ”övrig sjukvårdspersonal”. Det kommer ta tid förstås och risken är väl att vi i hastigheten exkluderas ur gruppen ”övrig sjukvårdspersonal” och istället hamnar på den vanliga väntelistan. SPLFs ordförande, Sven Söderberg, har efter många påstötningar på olika myndigheter egentligen bara fått beskedet att var och en får bevaka sina intressen lokalt. Min personal och jag har därför som enda åtgärd kontaktat våra vårdcentraler (via 1177) och därifrån fått beskedet att vänta tills vi får ytterligare besked. Vi får se hur det går – men detta är hursomhelst det enda råd styrelsen kan ge SPUF-medlemmarna just nu: Ligg på lokalt.

Debattörer har benämnt Sveriges krisberedskap som dysfunktionell, och att detta bl.a. beror på att viktiga beslut är spridda på så många aktörer – kommuner, regioner, nationella myndigheter, etc. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick ju i vart fall iväg ett ineffektivt formulerat sms till alla boende i Sverige. Men det var ju viktigt att MSB visade dådkraft, även om det nu bara blev ett effektivt slag i luften. Förhoppningsvis kommer det gå bättre med vaccineringen, som ju vilar på andra myndigheter.

Bli medlem och betala medlemsavgiften
Nu ett annat viktigt ämne: Även om SPUF är ”vilande” så är vi tacksamma för att inte bara ha medlemmar, utan också betalande sådana. Glöm inte SPUF-fliken på SUFs hemsida, där vi ger aktuell information om våra möten och hur man tecknar medlemskap. Och om ni inte tror er finnas på listan för SPUFs rundmejl – skicka då ett mejl till mig (bjorn.wullt@med.lu.se).

Ha tålamod
Jag avslutade senaste texten i Svensk Urologi med förhoppningen om att vi skulle träffas 7–8 maj 2021 på SPUFs årsmöte med vetenskapligt program, Villa Källhagen, Stockholm. Kanske vi får lägga på ett år – och skriva 2022? Meddelande kommer framöver om detta förstås, både per mejllista och i Svensk Urologi. Till dess, stupa inte på mållinjen, bli inte smittade före vaccineringen, var försiktiga och följ alla FHMs rekommendationer.

För SPUFs styrelses räkning
Björn Wullt

Bättre tider kommer, med resor, möten och umgängen som i gamla dagar. Den högra bilden visar trevligt samkväm i samband med vårt vetenskapliga möte Villa Källhagen maj 2019. Foto: privat