SPUF-inlägg i Svensk Urologi

Svensk Urologi 1-2021


Ytterligare en liten coronarapport, och information om SPUFs kommande möten

Corona härjar på och vaccineringen tar tid. Folkhälsomyndigheten (FHM) har annonserat att det nog inte blir några ändringar i restriktionerna av möten och sammankomster under våren. Man hoppas att alla vuxna ska vara vaccinerade till sommaren, och dessförinnan kan inga tyglar släppas.

Fysiskt årsmöte Villa Källhagen 7–8 maj 2021 är inställt
SPUFs styrelse har därför agerat virtuellt. Vid ett styrelsemöte för några veckor sedan såg vi oss tvungna att ställa in vårt fysiska årsmöte på Villa Källhagen 7–8 maj 2021, vilket härmed meddelas. Vi kommer dock försöka hålla ett fackligt årsmöte fredagen 8 maj. Vem vet – kanske i vart fall styrelsen och några till kan träffas in persona, men med övriga deltagare per zoom? Vi får se. Vår slutliga planering får bli med kort varsel, utformat efter aktuellt FHM-utspel. Mejlutskick med information och förhoppningsvis kallelse kommer till SPUF-medlemmarna på vanligt sätt.

Vaccinationsprioritering
Vaccination är igång, men ännu inte för privatpraktiker. Om vi är finansierade med offentliga medel har vi samma prioritet som ”övrig sjukvårdspersonal”. Det kommer ta tid förstås och risken är väl att vi i hastigheten exkluderas ur gruppen ”övrig sjukvårdspersonal” och istället hamnar på den vanliga väntelistan. SPLFs ordförande, Sven Söderberg, har efter många påstötningar på olika myndigheter egentligen bara fått beskedet att var och en får bevaka sina intressen lokalt. Min personal och jag har därför som enda åtgärd kontaktat våra vårdcentraler (via 1177) och därifrån fått beskedet att vänta tills vi får ytterligare besked. Vi får se hur det går – men detta är hursomhelst det enda råd styrelsen kan ge SPUF-medlemmarna just nu: Ligg på lokalt.

Debattörer har benämnt Sveriges krisberedskap som dysfunktionell, och att detta bl.a. beror på att viktiga beslut är spridda på så många aktörer – kommuner, regioner, nationella myndigheter, etc. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick ju i vart fall iväg ett ineffektivt formulerat sms till alla boende i Sverige. Men det var ju viktigt att MSB visade dådkraft, även om det nu bara blev ett effektivt slag i luften. Förhoppningsvis kommer det gå bättre med vaccineringen, som ju vilar på andra myndigheter.

Bli medlem och betala medlemsavgiften
Nu ett annat viktigt ämne: Även om SPUF är ”vilande” så är vi tacksamma för att inte bara ha medlemmar, utan också betalande sådana. Glöm inte SPUF-fliken på SUFs hemsida, där vi ger aktuell information om våra möten och hur man tecknar medlemskap. Och om ni inte tror er finnas på listan för SPUFs rundmejl – skicka då ett mejl till mig (bjorn.wullt@med.lu.se).

Ha tålamod
Jag avslutade senaste texten i Svensk Urologi med förhoppningen om att vi skulle träffas 7–8 maj 2021 på SPUFs årsmöte med vetenskapligt program, Villa Källhagen, Stockholm. Kanske vi får lägga på ett år – och skriva 2022? Meddelande kommer framöver om detta förstås, både per mejllista och i Svensk Urologi. Till dess, stupa inte på mållinjen, bli inte smittade före vaccineringen, var försiktiga och följ alla FHMs rekommendationer.

För SPUFs styrelses räkning
Björn Wullt

Bättre tider kommer, med resor, möten och umgängen som i gamla dagar. Den högra bilden visar trevligt samkväm i samband med vårt vetenskapliga möte Villa Källhagen maj 2019. Foto: privat