Sök medel ur Svensk Urologisk Förenings Stiftelse

Medlemmar i Svensk Urologisk Förening kan söka ekonomiska bidrag från vår stiftelse för forsknings- och utbildningsändamål. Exempel på ändamål som stiftelsen den senaste åren har stöttat är FEBU-examen och urologiska disputationer. För att få medel för sitt avhandlingsarbete krävs att man skriver en populärvetenskaplig artikel om sina resultat som publiceras i vår tidning Svensk Urologi. För att erhålla medel för FEBU-examen måste hela examen ha avklarats. Kongressresor för att presentera sina forskningsresultat, utvecklingsarbeten och mindre forskningsprojekt har stiftelsen också möjlighet att stötta.

Välkommen med din ansökan!

Svensk Urologisk Förenings Stiftelses styrelse.

Kategorier