Socialstyrelsen skjuter upp nya ST till våren 2015

Arbetet med nya ST har dragit ut på tiden och förslaget hann inte ut på remiss såsom planerat, remisstiden är därför förlängd och nya ST kommer inte träda i kraft förrän våren 2015. Beskedet kom oväntat efter att socialstyrelsen hela våren bedyrat att tidsplanen skulle hålla.

Mer information finns på socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/

Kategorier