Ska du snart ansöka om bevis om specialistkompetens?

Nya föreskrifter för Specialisttjänstgöringen kommer att träda i kraft den 1 januari 2015 och en ketchup-effekt av ansökningar från färdiga urologer står för dörren. För att bevaka dessa kollegors möjligheter att få ut sina bevis om specialistkompetens så smidigt som möjligt vill vi veta vilka det är som planerar att ansöka så fort det nya systemet är sjösatt.

Om du ämnar göra det, hör av dig till mig! Skriv namn, arbetsplats, kontaktuppgifter samt vilken dag du uppfyllde den nuvarande målbeskrivningen (och kunde ha ansökt om urologi hade varit basspecialitet) i ett mail.

Om du känner någon annan som ämnar göra det, vidarebefordra detta mail till hen.

Vi kommer att använda uppgifterna för att sprida information om nya systemet och att samla information om de som ska ansöka för att kunna trycka på för kompletterande kurser med mera.

Vänligen,
Anna Rossander
anna.rossander@regionhalland.se
v ordf BUS

Kategorier