Så här gör du för att logga in

När du skall logga in för första gången

Gå direkt till denna länk, ”Begär nytt lösenord”
Skriv in din mailadress och klicka på ”Begär nytt lösenord”.

Om din mailadress finns med i medlemsregistret så skickas en länk för att skapa ett lösenord till uppgiven mailadress.
Skriv in ditt erhållna lösenord och klicka på ”Logga in”.

Om din mailadress av nån anledning inte finns med i medlemsregistret, klicka på ”Klicka här”.
Då öppnas ett enkelt formulär som du fyller i och skickar till oss (se nedan).
Vi kontrollerar sedan manuellt ditt medlemskap, mailadress etc. och återkopplar till dej via mail angående detta.


 


ST-läkare utan medlemskap

För att göra att inventering av läkare inom ST/Urologi har SUF och BUS skapat ett register där ni kan fylla i era ST-uppgifter.
Genom detta register får vi bl.a. en överblick över vilka ST-kurser som vi behöver verka för att få till stånd och även en uppfattning om hur många läkare det finns i pågående ST-utbildning inom urologi.

Delta i registret genom att fylla i denna ansökan, kryssa i rutan ”ST-läkare/Vik. UL” under ”Tjänstgöring och uppdrag” och fyll i resterande uppgifter om din ST-utbildning. (Du behöver inte kryssa i ansökan om medlemskap i SUF/BUS om du inte önskar medlemskap i nån av föreningarna)