Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostatacancer och bröstcancer

Fonden instiftades 2001 genom testamente av direktör Percy Falk, Stockholm. Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer.

Tillgängligt belopp för utdelning är 2 000 000 kronor.

För att komma i fråga för bedömning skall ansökan vara stiftelsen tillhanda senast tisdagen den 1 november 2023.

Anslag kommer att utdelas under mars 2024.

För att göra ansökan, vänligen gå in på www.percyfalk.se

Percy Falks Stiftelse
Tomas Kramar
Ordförande