Styrelsen

Denis Mesinovic

Ordförande
Urologisektionen, kirurgkliniken
Region Blekinge

Sebastian Jarl

Kassör
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro

Vilhelm Pihl

Representant för NRU/NUF
VO Urologi
Skånes Universitetssjukhus
Malmö

Elin Blomqvist

Ledamot
Urologsektionen, kirurgkliniken
Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm

Joonas Tuutma

Ledamot
Urologisektionen, kirurgkliniken
Centralsjukhuset Karlstad

Johan Thorén

Ledamot
Urologiska kliniken
Region Östergötland

Phoebe K.T. Uhl

Ledamot
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro

Aidin Shafiei

Ledamot
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro