Styrelsen

Jacob Gillner

Ordförande
Urologisektionen, kirurgkliniken
NU-sjukvården

Anna Landberg

Kassör
Urologiska Kliniken
US Örebro

Emil Järbur

Sekreterare
Urologisektionen, Kirurgkliniken
NU-sjukvården

Alexandru Jula

Representant för ESRU
Alingsås lasarett
Alingsås

Carin Sjöström

Ledamot
Urologi
Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm

Sigrid Ljunggren

Representant i Utbildningsutskottet
Urologiska kliniken
Region Östergötland

Denis Mesinovic

Representant för ESRU
Urologisektionen, kirurgkliniken
Region Blekinge

Gabriella Holmqvist

Representant i utbildningsutskottet
Urologisektionen, kirurgkliniken
Blekingesjukhuset Karlskrona