Styrelsen

Denis Mesinovic

Ordförande
Urologisektionen, kirurgkliniken
Region Blekinge

Jacob Gillner

V. Ordförande/Sekreterare
Urologisektionen, kirurgkliniken
NU-sjukvården

Sebastian Jarl

Kassör
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro

Vilhelm Pihl

Representant för NRU/NUF
VO Urologi
Skånes Universitetssjukhus
Malmö

Sigrid Ljunggren

Representant i Utbildningsutskottet
Urologiska kliniken
Region Östergötland

Gabriella Holmqvist

Representant i utbildningsutskottet
Urologisektionen, kirurgkliniken
Blekingesjukhuset Karlskrona

Elin Blomqvist

Ledamot
Urologsektionen, kirurgkliniken
Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm

Joonas Tuutma

Ledamot
Urologisektionen, kirurgkliniken
Centralsjukhuset Karlstad