Styrelsen

Jacob Gillner

Ordförande
Urologisektionen, kirurgkliniken
NU-sjukvården

Sebastian Jarl

Kassör
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro

Alexandru Jula

Representant för ESRU
Alingsås lasarett
Alingsås

Vilhelm Pihl

Representant för NRU/NUF
VO Urologi
Skånes Universitetssjukhus
Malmö

Sigrid Ljunggren

Representant i Utbildningsutskottet
Urologiska kliniken
Region Östergötland

Denis Mesinovic

Representant för ESRU
Urologisektionen, kirurgkliniken
Region Blekinge

Gabriella Holmqvist

Representant i utbildningsutskottet
Urologisektionen, kirurgkliniken
Blekingesjukhuset Karlskrona