Aktuellt BUS

3rd D U S T Developments in Urinary Stones Treatment

Urology Department at Danderyds Teaching Hospital and Karolinska Institute in Stockholm Sweden will invite...

Läs mer

Medlem? Logga in!

Om du är medlem i SUF eller BUS vill vi gärna att du loggar...

Läs mer

Abstrakt Urologidagarna 2017

Abstrakts för Urologidagarna finns för nedladdning här.

Läs mer

Viktig info Gren-spec till Kirurgi! Lagändring! Gäller ST-läkare.

Hej alla representanter för gren-spec till kirurgi: Barnkirurgi, urologi, plastikkirurgi och kärlkirurgi! Här kommer...

Läs mer

Målbeskrivningar 2015

Målbeskrivningar 2015

Läs mer

Från och med 1 maj 2015 gäller nya bestämmelser för läkarnas specialiseringstjänstgöring

SOSFS 2015:8 och Målbeskrivningar 2015. Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1...

Läs mer

Enkät riktad till ST-läkare i syfte att kartlägga kursbehov

Socialstyrelsen har utformat en enkät som riktar sig till ST-läkare, i syfte att kartlägga...

Läs mer

Västerås SPUR 1:a

Urologkliniken i Västerås har fått SPUR 1:a för bästa ST utbildning inom Urologi Kliniken...

Läs mer

NUF/NRU kurs i Akut urologi och Trauma

The 2nd Course for Nordic Residents in Urology Urological emergencies and trauma Göteborg, lunch...

Läs mer

Förslaget till ny målbeskrivning

Obs: Detta är ett förslag till ny målbeskrivning som är ute på remiss. Ingenting...

Läs mer