Kliniskt tillämpad urodynamik

Fysiologkliniken på Danderyds sjukhus erbjuder kurs i kliniskt tillämpad urodynamik riktad till BMA, uroterapeuter samt ST-läkare och specialister inom klinisk fysiologi, urologi respektive gynekologi. Målsättningen med kursen är framförallt att ge deltagarna fördjupad insikt i utförande av undersökningar med god kvalitet samt tolkningsmetodik och därigenom bättre förstå och tillämpa undersökningsresultatet i den kliniska vardagen.
Kursdatum: 2023-02-06 – 2023-02-08.
Mer information om kursen och anmälningsförfarande hittar du på: www.ds.se/urodynamik samt på www.lipus.se

Kategorier