Kallelse till Årsmöte för Svensk Urologisk Förening 2019

Tid: Torsdag den 3 oktober 2019, klockan 13:10-14:30
Plats: Stora Kongresshallen, Aros Congress Center, Västerås

Läs/ladda ner kallelsen (pdf)

Om du önskar ta del av verksamhetsberättelsen för 2018-2019 samt årsredovisningen för 2018-2019 går det att nå dessa via följande länk. Medlemsinloggning krävs.

Kategorier