Stensjukdom i de övre urinvägarna

sep132019
| Köpenhamn, Danmark

Stensjukdom i de övre urinvägarna

Med fokus på intracorporeal litothripsi.

På talarlistan står en rad välrenommerade experter från hela världen. Vi kommer att avhandla typer av intracorporeal lithotripsi, för och nackdelar med olika behandlingsformer och hur utvecklingen går framåt.
Experterna har förberett sina presentationer som ”scoping reviews” och mötet kommer att resultera i två reviewartiklar i World J Urol.
Mer information om mötet och om hur man anmäler sig finner ni på mötets hemsida www.kidneystones-2019.com