ST-kurs Urologi – Infektion och inflammatoriska tillstånd

nov62017
| Sahlgrenska US, Göteborg

ST-kurs Urologi – Infektion och inflammatoriska tillstånd

Kursen omfattar de kunskaper och färdigheter som krävs för att snabbt och adekvat kunna identifiera och behandla allvarliga primära samt postoperativa urologiska infektioner. Den innefattar även kunskaper om patofysiologi och diagnostik samt behandlingsmöjligheter av inflammatoriska tillstånd i urinblåsa och prostata.

Närmare beskrivning av kursmomenten:

  • Tillämpning av diagnostik, patofysiologi samt behandling av nedre och övre urinvägsinfektioner såsom okomplicerad nedre UVI, recidiverande bakteriell cystit, epididymit och pyelonefrit.
  • Kunna diagnostisera samt redogöra för olika behandlingsmöjligheter av interstitiell cystit och strålskadad blåsa.
  • Kunna redogöra för patofysiologi samt kunna diagnostisera och behandla prostatit.
  • Tillämpning av diagnostik och behandling av skrotalabscesser. Tillämpning av initial handläggning av Fourniers gangrän.
  • Beskriva kirurgisk sårrevision av Fourniers gangrän.

En kursavgift på 1500 kronor kommer att debiteras kursdeltagare från sjukhus utanför Västra Götalandsregionen och Halland.

Läs mer och anmäl er här